چهار گوشه دنیا

آقای روحانی،اگر بر باد نرفته کجا رفته؟!
به گزارش انتهای افق :

  در کنفرانس خبری دیروز رئیس‌جمهور، خبرنگار کیهان از ایشان پرسید «سال گذشته در اوج جنگ اقتصادی دشمن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بر باد رفت، مسئول آن کیست»؟ و آقای روحانی در پاسخ گفت: «این حرف بسیار غلطی است که می‌گویند ۱۸ میلیارد بر باد داده شده است، این حرف نادرست است. ۱۸ میلیارد به باد ندادیم، به مردم داده‌ایم… برای بحث ارز ۴هزار تومانی ما در دولت بحث کردیم، عده‌ای می‌گفتند به خروج سرمایه، ارز ندهیم که من بنا به دلایلی مخالف بودم… یک نظر در آن جلسه این بود که یک نرخ واحد برای